Het project ‘de Gaarde’ heeft het traject doorlopen van het wijzigen van het bestemmingsplan; op 26 maart 2015 heeft de gemeenteraad het nieuwe bestemmingsplan definitief vastgesteld. Het ingestelde beroep door een bezwaarmaker is bij raad van state ongegrond verklaard. Ook zijn bezwaar tegen de verleende omgevingsvergunning is 3 december 2015 ongegrond verklaard, deze is 21 januari onherroepelijk geworden.
De bouw is inmiddels begonnen, de bouwtijd bedraagt 225 werkbare dagen. Oplevering is begin 2017.
Indien u één van de appartementen wilt kopen, kunt u een koopovereenkomst aangaan met als ontbindende voorwaarden;

– het verkrijgen van een financiering voor de aankoop van uw appartement (3 maanden),
– woningborg garantie.

Bij de overeenkomst vindt u:

– de definitieve bouwtekeningen,
– de sloop- en aannemingsovereenkomst,
– de technische omschrijving,
– de splitsingsakte en
– de splitsingstekeningen.

Mocht het appartement naar keuze reeds verkocht zijn, dan kunt u zich op de reservelijst laten plaatsen; mocht het appartement alsnog in de verkoop komen, dan zullen wij u als eerste berichten.